James Wattweg 28 | 3133 KK | Vlaardingen | 010 - 4356700 | info@metalas.nl

Metalas Techniek | Toegangsbeheer

Voor het beveiligen van gevaarlijke ruimtes en gebieden kan het noodzakelijk zijn deze alleen toegankelijk te maken voor een selecte groep bevoegden. Deze groep kan wisselen in de tijd en zelfs per periode van de dag. Ook kan de toegankelijkheid afhangen van de situatie in de betreffende ruimte. Om dit betrouwbaar en veilig uit te voeren kan gebruik gemaakt worden van een toegangscontrolesysteem met persoonlijke pasjes, welke al dan niet afhankelijk is van de condities in de ruimte.

Het voordeel van een dergelijk systeem is dat het vrij te programmeren is. Door het geheel middels een PLC te besturen, kunnen ook koppelingen met allerlei apparatuur gemaakt worden. Bij Metalas kan bijvoorbeeld de laserclad installatie niet gestart worden indien de toegangsdeuren naar de ruimte nog open zijn.

Het principe van interlocks op machines, zodat deze alleen kunnen starten als aan bepaalde voorwaarden is voldaan wordt breed toegepast in de industrie. Bij individuele machines is dit vaak ingebouwd, maar heeft u meerdere machines die gezamenlijk een taak uitvoeren, kan het bedieningsgemak of de veiligheid vergroot worden door interlocks tussen machines aan te brengen. Metalas Techniek kan dergelijke functionaliteit voor u bouwen.

Beveiliging | toegangsbeheer | toegangscontrolesysteem | pasjes | interlocks  Meer informatie aanvragen

* verplichte velden


Erkend vakmanschap

Onze jaren lange ervaring worden aangevuld door de door ons behaalde certificaten.Creatie en realisatie: The MindOffice

Metalas levert volgens Metaalunie voorwaarden:
Download Nederlandse voorwaarden
Download English conditions
Contactgegevens
James Wattweg 28
3133 KK Vlaardingen
010 - 4356700
info@metalas.nl